zapisz się
na newsletter

i odbierz kod na 2 książki po 50 gr z wybranej oferty
Literatura
faktu i historia
Literatura naukowa
Sortuj produkty po:
nazwie
od A do Z
od Z do A
/
cenie
od najniższej
od najwyższej
/
dacie dodania
od najnowszych
od najstarszych
Wstęp do matematyki
Wydawca: PWN
wysyłka: 48h
32,37
-17%
39,00 zł
Przedmiot Wstęp do matematyki, wykładany na pierwszym roku studiów matematycznych i informatycznych na uniwersytetach i politechnikach, ze względu na swój abstrakcyjny charakter stanowi pewne novum dla świeżo upieczonych studentów. Zawiera treści, które często początkowo wydają się trudne, gdyż są odmienne od tych nauczanych w szkole, ale po zrozumieniu okazują się fascynujące. Autor, odwołując się wielokrotnie do intuicji Czytelnika, w przystępny sposób wprowadza nas w świat zbiorów (przeliczalnych, nieprzeliczalnych), kwantyfikatorów, funkcji, relacji i stopniowo zapoznaje z formalizacją teorii i języka matematyki. Liczne komentarze oraz ciekawe, starannie dobrane przykłady ułatwiają przyswajanie materiału. Zadania zamieszczone na końcu rozdziałów oraz odpowiedzi i wskazówki do nich umożliwiają sprawdzenie opanowanej wiedzy. Autor, doktor Jan Kraszewski, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie wykłada Wstęp do matematyki. Niniejszy, nowoczesny podręcznik akademicki przygotował, korzystając z dziesięcioletniej praktyki i doświadczeń dydaktycznych w pracy ze studentami.
Matematyka w łamigłówkach
Wydawca: Aksjomat
wysyłka: 48h
2,96
-15%
3,50 zł
MATEMATYKA W ŁAMIGŁÓWKACH Łamigłówkowy charakter zadań zapewnia dziecku udaną zabawę oraz pomaga w utrwaleniu poprawnej pisowni i nauce liczenia. Nauka ortografii i matematyki nie musi być nudna!
Książka jest zbiorem ponad 650 zadań i zawiera między innymi: • 14 rozdziałów, z których każdy to trzy zestawy zadań o rożnych typach: o zadania wielokrotnego wyboru, o zadania „prawda - fałsz”, o zadania na dobieranie, o zadania z luką, o zadania „wybór z uzasadnieniem”, o zadania otwarte krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi, • pięć testów podsumowujących z zadaniami rożnego typu; • odpowiedzi do zadań zamkniętych i otwartych. Zbiór zadań może być wykorzystany: • jako pomoc dla ucznia i nauczyciela w rzetelnym i systematycznym przygotowaniu do zajęć i wszelkiego typu sprawdzianów lub konkursów, • jako pomoc dla ucznia pracującego indywidualnie, jak również na zajęciach zorganizowanych.
Dlaczego Beta musi czekać do 9. urodzin aby przejechać się kolejka górską? Jak przeliczyć wiek starego wilczura na odpowiednik ludzkich lat? Jak zważyć wieloryba nie mocząc przy tym spodni? ,,Jak długo żyją Muffinki?'' to zbiór trzech opowiadań skierowanych do uczniów szkoły podstawowej. W opowiadaniach występuje para bliźniaków - Beta i Bit - dzieci zainteresowanych matematyką i informatyką. Na przykładzie ich przygód i dręczących ich pytań przedstawiane są zagadnienia z obszaru analizy przeżycia, predykcji i estymacji. Książka została opracowana w ramach projektu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Na 64 stronach znajduje się 14 wykresów i dziesiątki ilustracji pomagających w zrozumieniu roli danych w szacowaniu wielkości, których nie można zmierzyć.
Książka korzystnie wyróżnia się na tle podręczników z matematyki adresowanych do studentów tym, że przedstawiono w niej podstawowe fakty z matematyki na poziomie szkoły średniej, niezbędne w studiowaniu matematyki na poziomie szkoły wyższej. Studenci, rekrutujący się z różnych szkół, o różnych profilach i poziomach, mają możliwość samodzielnego uzupełnienia braków. Przedstawione w książce zastosowania matematyki w ekonomii nie są tylko zwykłymi ilustracjami, ale przedstawiają matematyczne metody rozwiązywania poważnych problemów komparatywnych, elementy teorii użyteczności, podstawy teorii wzrostu ekonomicznego itp.
Zagadki obrazkowe Matematyka to wyjątkowa propozycja na wspólne spędzenie czasu dla Ciebie i Twojego dziecka. 104 różnorodne zagadki uczą logicznego myślenia i wyciągania wniosków, ćwiczą koncentrację i wprowadzają w świat matematyki, a przede wszystkim stanowią świetną zabawę! 104 ciekawe zagadki o różnym stopniu trudności Rozwiązywanie zagadek to wspaniała rozrywka dla najmłodszych, która jednocześnie wspomaga ich rozwój. Zawarte w zagadkach informacje rozbudzają w dziecku ciekawość świata i chęć zdobywania wiedzy, trenują kompetencje niezbędne do samodzielnej nauki w szkole i pokazują, że nauka matematyki może być świetną zabawą. Zagadki są zróżnicowane pod względem poziomu od prostszych po trudniejsze. Zabawne ilustracje i urozmaicone zadania nie pozwalają dzieciom się nudzić. Dzięki wygodnemu formatowi Zagadki obrazkowe Matematyka sprawdzą się w każdych okolicznościach – w domu, w podróży, na spacerze, w poczekalni.
30% i więcej to niezbędnik każdego maturzysty. Publikacja ta jest skierowana do uczniów, którzy wybrali poziom podstawowy z matematyki na egzaminie maturalnym. Zawiera opis wymagań szczegółowych na poziomie podstawowym; zestaw wzorów matematycznych przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla potrzeb egzaminu maturalnego; przykładowe rozwiązania zadań ze szczegółowymi objaśnieniami, które pomagają w zrozumieniu trudności i uczą toku myślenia, analizy treści ustalania sposobu rozwiązania z wykorzystaniem zestawu wzorów dostępnych na maturze; zadania do samodzielnego rozwiązania – niektóre ze wskazówkami naprowadzający­mi na właściwy sposób rozwiązania. Zbiór zadań pomaga maturzyście w prosty, dostępny i zrozumiały sposób nabyć umiejętności, wiedzę i sprawność matematyczną pozwalającą zdać maturę z matematyki na poziomie minimum i wyższym.
Testy matematyka Gimnazjum
Wydawca: Literat
wysyłka: 48h
8,03
-15%
9,49 zł
Testy opracowane przez doświadczonych nauczycieli, adresowane do uczniów i nauczycieli, zgodne z podstawą programową. Sprawdzają wiedzę i umiejętności uczniów wskazane w podstawie programowej. Zawierają zadania zamknięte i otwarte. Zawierają karty odpowiedzi i propozycje rozwiązań.
„Matematyka na start!” przeznaczona jest do pracy z dziećmi w wieku 3–5 lat. Publikacja może stanowić dla sześciolatków materiał przypominający i porządkujący dotychczasowe matematyczne umiejętności i doświadczenia. Może być także materiałem wyjściowym dla tych sześciolatków, które nie opanowały matematycznych zagadnień wcześniej. Publikacja może również służyć jako pomoc do pracy z dziećmi starszymi, których rozwój jest spowolniony bądź zaburzony (na przykład w specjalnych przedszkolach i w szkołach specjalnych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej).
Zbiór zadań trudnych z matematyki
Wydawca: Omega
wysyłka: 48h
23,24
-23%
29,99 zł
Zbiór zadań znacznie wykraczających poza obecny program nauczania. 273 zadania ze wszystkich działów matematyki. Do wszystkich zadań zamieszczona jest wskazówka lub szkic rozwiązania
Zbiór 44 artykułów, pochodzących z czasopisma Delta, adresowanych do szerokiego grona czytelników, którzy chcieliby poznać najciekawsze osiągnięcia królowej nauk. W sposób wolny od suchego formalizmu i naukowego żargonu, a jednocześnie ścisły i precyzyjny kilkudziesięciu autorów – profesjonalistów w swojej dziedzinie – opisuje te twierdzenia i hipotezy, które zdeterminowały współczesny obraz matematyki. Bogactwo tematów, żywy język i fakt, że informacje podawane są z pierwszej ręki, przez tych, którzy tworzą matematykę, sprawiają, że książka okazuje się nie lada gratką zarówno dla tych, którzy od zawsze pasjonowali się tą dziedziną wiedzy, jak i tych, którzy dopiero teraz mają szansę poznać jej prawdziwe, pasjonujące oblicze. Przedstawiamy tu serię artykułów o słynnych twierdzeniach (prawo wielkich liczb, paradoksalny rozkład kuli Banacha-Tarskiego, twierdzenie o czterech barwach, twierdzenie Godla) i o fundamentalnych pojęciach (charakterystyka Eulera, wymiar, liczby rzeczywiste i zespolone, równowaga Nasha). O hipotezach, których nikt dotąd nie potrafił udowodnić (...), jak i o tych, które "na naszych oczach" stają się twierdzeniami. Ze Wstępu
Wielkie opowiadanie o naszych liczbach
Wydawca: Palatum
wysyłka: 48h
24,42
-5%
25,70 zł
Czy znacie słowa, które udzielają odpowiedzi na pytania rozpoczynające się od słowa jak: Jak dużo? Jak długo? Jak daleko? Takimi słowami ludzie interesowali się już bardzo dawno temu, bo choć ich życie wyglądało zupełnie inaczej niż nasze współczesne, potrzebowali owych słów.
Nierozerwalną częścią procesu dydaktycznego w szkole są uczniowie z trudnościami w uczeniu się matematyki. Często młodzi ludzie docierają do IV etapu edukacyjnego, z zaległościami z poprzednich etapów, bywa, że wykazują zakorzeniony lęk przed matematyką i niechęć do tego przedmiotu. Przyczyn tych niepowodzeń można szukać w nieskuteczności działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, mogą one wynikać z zaniedbań w rodzinie i środowisku czy w lenistwie samego ucznia. Zdarza się, że wystarczy zwiększenie poziomu motywacji do nauki, wdrożenie do systematycznej pracy, wzmocnienie samooceny czy rozwinięcie zainteresowania matematyką, aby skierować ich na właściwe tory. Duża część tej grupy uczniów wymaga jednak specjalnego podejścia w procesie dydaktycznym, udokumentowanego opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także uwarunkowanego różnorodnymi ograniczeniami i zaburzeniami rozwojowymi. Materiał zebrany w tej książce adresowany jest zarówno do uczniów, u których trudności w uczeniu się matematyki wynikają z różnego rodzaju zaniedbań, jak i do tych z zaburzeniami rozwojowymi o różnym charakterze i nasileniu. Publikacja będzie przydatna w przygotowaniu słabszych uczniów do matury.
Już umiem. Matematyka
Wydawca: EI System
wysyłka: 48h
396,90
-19%
490,00 zł
Już Umiem. Matematyka to zestaw pomocy dydaktycznej dla nauczycieli matematyki klas 4-6 szkoły pozwalający w sposób ciekawy i motywujący uczniów przypominać, rozwijać i poszerzać podstawowe umiejętności matematyczne. Zestaw może być wykorzystywany na lekcjach matematyki, podczas dodatkowych zajęć z uczniami przejawiającymi problemy z liczeniem i rozwiązywaniem zadań matematycznych oraz w ramach edukacji włączającej skierowanej do uczniów z niektórymi deficytami rozwoju psychospołecznego i fizycznego. Program korzysta z metod i narzędzi dostosowanych do etapu rozwojowego dziecka zarówno w zakresie jego możliwości intelektualnych jak i odpowiednich do wieku konwencji estetycznych. Zestaw zawiera: 70 interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw 150 kart pracy wydrukowanych z programu 30 różnych kart z siatkami wielościanów foremnych (czworościan, sześcian, ośmiościan, dwunastościan i dwudziestościan). Karty wydrukowane na kartonie przeznaczonym do wycinania i sklejania modeli brył.
W książce tej, stanowiącej połączenie klasycznego podręcznika ze zbiorem zadań, omówiono elementy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej. Przedstawiono podstawowe definicje i twierdzenia, dużą liczbę przykładów i rysunków, ilustrujących pojęcia i teorię, oraz bardzo obszerne zestawy zadań (wraz z odpowiedziami), przydatne zarówno do prowadzenia ćwiczeń na uczelniach, jak i do samodzielnego rozwiązywania. Studenci, zaczynający korzystać z tego podręcznika, powinni w stopniu zadowalającym znać już podstawy matematyki w zakresie liceum – podstawowe własności działań na liczbach oraz własności podstawowych funkcji elementarnych. To opracowanie ma ułatwić im poznanie elementów matematyki na poziomie wymaganym w szkole wyższej. Dostarcza też prostych narzędzi matematycznych i przygotowuje do zrozumienia kolejnych przedmiotów ścisłych, informatycznych oraz technicznych, znajdujących się w programach studiów.
Podróże matematyczne
Wydawca: Pazdro
wysyłka: 48h
30,45
-13%
35,00 zł
Podróże matematyczne to książka nie tylko dla ucznia i nauczyciela, lecz dla wszystkich, którzy interesują się matematyką i reagują na jej wyzwania – i dla młodszych, i dla starszych. Z nieprzebranego dorobku matematyki Autor wybrał kilkadziesiąt arcydzieł – zadań, twierdzeń, teorii – i w barwny sposób opowiada o nich z wielu punktów widzenia. A czyni to tak, by początkującego czytelnika zainteresować, a czytelnika dojrzałego – nie znudzić. Autor ukazuje matematykę przyjemną i intrygującą. Treść książki oscyluje wokół programu szkolnego, chociaż im wyższy numer rozdziału, tym „odległość” od szkoły większa, a w rozdziale 17 jest wręcz „kosmiczna”. Książka i jej rozdziały są napisane zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Znajdziemy tu równania, tradycyjne zadania w nowym ujęciu, zadania logiczne, kolorową geometrię i wycieczkę w dziwne przestrzenie. Trudne miejsca nie powinny nikogo odstraszać.
DOMI - dopełnianie do 30
Wydawca: Epideixis
wysyłka: 48h
47,79
-19%
59,00 zł
DOMI- dopełnianie do 30 to pomoc edukacyjna służąca poszerzeniu i utrwalaniu wiedzy dziecka na wstępnym etapie edukacji matematycznej. Jest wartościową propozycją pomocy w doskonaleniu umiejętności rachunkowych dziecka: dodawania w zakresie 30 i dopełniania do 30. Daje możliwość obliczeń w pamięci, co wpływa na doskonalenie umiejętności i biegłości wykonywania działań matematycznych. DOMI- ukryte wyrazy to materiał edukacyjny służący do: dopełnia do pełnych dziesiątek w zakresie 30 wykonywania prostych obliczeń: obliczania sumy trzech liczb w zakresie 30 zapisywania odpowiednich formuł matematycznych obliczania i dobierania brakujących składników wykorzystuje związek dodawania z odejmowaniem do ustalenia wartości niewiadomej liczby dowolnym sposobem oblicza wartość liczby stanowiącej dopełnienie do 30. Sposoby realizacji: Ćwiczenia i zabawy wprowadzające (wstępne), np. głośne liczenie wprzód i wstecz (od 0 do 10; do 20; do 30 i odwrotnie) wskazywanie miejsca wybranych liczb na osi liczbowej dobieranie konkretnych przedmiotów o odpowiednich liczebnościach i łączenie ich w zbiory 10 – elementowe tworzenie par dopełniających się liczb w kolorach, kart liczbowych itp. łączenie w pary wzajemnie dopełniających się liczb w ciągu liczbowym – zapis w postaci dodawania dostrzeżenie analogii podczas dopełniania do 10, do 20, do 30 Samodzielne lub w parach układanie klocków DOMI w pętlę, zgodnie z podanym warunkiem: Dopełnij do 30. liczenie w pamięci (lub….) zapisywanie działań i wykonywanie obliczeń pomocniczych Wspólne ustalenie kolejnych etapów wykonywania obliczeń prowadzących do ustalenia wartości poszukiwanej liczby, np. 8 + 8 + 9 + … = 30 2 x 8 + 9 + … = 30 16 + 9 + … = 30 25 + … = 30 … = 30 – 25 Wykonywanie obliczeń rachunkowych w zeszycie przedmiotowym: zapisanie formuły matematycznej, wynikającej z układu liczb na klocku, np. 5 + 5 + 4 + = 30 lub 2 x 5 + 4 + … = 30 itd. obliczenie brakującego składnika dowolnym sposobem lub sposobem wskazanym przez nauczyciela wykorzystanie uzyskanych wyników do ułożenia kontrolnego ciągu klocków. Warianty: „Wylosuj i oblicz” – ćwiczenia doskonalące sprawność rachunkową (ćwiczenie może wykonywać jednocześnie kilku uczniów) prowadzący rozkłada klocki DOMI zapisem do spodu uczniowie losują po tyle samo klocków i przygotowują zeszyty prowadzący wyjaśnia, jak należy odczytać zapis każdego wylosowanego klocka i na czym polega zadanie: liczby na prawym polu należy połączyć wybranymi znakami działań tj. +, -, x, : tak, aby w wyniku obliczeń otrzymać liczbę zapisaną na lewym polu, np. 26 = 8 + 8 + 9 + W oparciu o klocki DOMI należy zapisać formułę matematyczną i ustalić wartość niewiadomej liczby. Gra przeznaczona dla 2 – 4 graczy: prowadzący rozkłada klocki DOMI zapisem do spodu i ustala, kto rozpocznie grę. każdy gracz losuje po 4 klocki, a pozostałe są nieodkryte. pierwszy gracz wykłada dowolny klocek, następny wykonuje obliczenia i dokłada pasujący klocek. Jeśli nie posiada odpowiedniego klocka, bierze klocek nieodkryty. Jeśli zapis na tym klocku pasuje – dokłada go, jeśli nie pasuje – to go zatrzymuje. gra kończy się wówczas, gdy jeden z graczy pozbędzie się wszystkich klocków DOMI. Uwaga: gracze mogą wykonywać obliczenia w pamięci lub na kartce. Podejmowanie prób układania zadań tekstowych do wylosowanych klocków DOMI. Ilość klocków: 28 Ilość zadań: 56
DOMI mnożenie do 50
Wydawca: Epideixis
wysyłka: 48h
47,79
-19%
59,00 zł
DOMI- mnożenie do 50, to pomoc edukacyjna służąca poszerzeniu i utrwalaniu wiedzy dziecka na wstępnym etapie edukacji matematycznej. Jest wartościową propozycją pomocy w doskonaleniu umiejętności rachunkowych dziecka: mnożenia w zakresie 50. Daje możliwość przeliczenia nadrukowanych na klockach elementów, obliczeń w pamięci, co wpływa na doskonalenie biegłości i rozumienia wykonywanych działań matematycznych DOMI- mnożenie do 50, to materiał edukacyjny służący do ćwiczenia: wykorzystywania graficznej interpretacji mnożenia do wykonywania obliczeń obliczania kolejnych wielokrotności danej liczby zapisywania odpowiednich formuł matematycznych podawania z pamięci iloczynów w zakresie tabliczki mnożenia do 50 Sposoby realizacji: Ćwiczenia i zabawy wprowadzające (wstępne), np. przedstawianie wielokrotności danej liczby za pomocą dostępnych liczmanów, materiałów przyrodniczych, klocków itp. zaznaczanie wielokrotności danej liczby na osi liczbowej, na tabeli liczbowej „Kwadrat stu liczb” zabawa w tzw. „żywą tabliczkę mnożenia” – grupowanie się dzieci zgodnie z podanym warunkiem np. 4 kółeczka po troje dzieci wielokrotne dodawanie tej samej liczby praktyczne poznawanie przemienności mnożenia Samodzielne lub zespołowe układanie klocków DOMI w pętlę, zgodnie z podanym warunkiem liczenie w pamięci lub korzystanie ze schematu graficznego zapisywanie działań w zeszycie przedmiotowym. Przygotowanie i przeprowadzenie rozgrywek grupowych w układanie klocków DOMI z mnożeniem oraz gry indywidualnej na czas. Warianty: Gra „Najbliżej 50” – dla 2-4 zawodników: prowadzący ma pudełko (woreczek) z 28 klockami DOMI do losowania wyjaśnia zawodnikom, na czym polega gra: wynik mnożenia 2 liczb należy odjąć od liczby 50 zawodnicy losują po 1 klocku, wykonują mnożenie, obliczają różnicę i podają wynik końcowy zawodnik, któremu brakuje najmniej do 50, uzyskuje punkt gra toczy się aż do wyczerpania klocków lub ustalonego limitu czasu wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej punktów. Modyfikacja gry: Gracze mogą przyjąć warunek, iż punkt uzyska osoba, której najwięcej brakuje do liczby 50. „Pomnóż i dołóż” – gra dla 2 zawodników klocki DOMI mieszamy i rozkładamy na stole zapisem do spodu gracze rozdzielają klocki między siebie po tyle samo i ustawiają je pionowo przed sobą; ustalają, że zwycięzcą będzie ten, kto pierwszy pozbędzie się swoich klocków grę rozpoczyna zawodnik, który ma klocek z największą liczbą tzn. z liczbą dwucyfrową 50; kładąc na stole swój klocek oznajmia głośno wynik mnożenia 2 liczb zapisanych na prawym polu klocka kolejny gracz szuka klocka z odpowiednim iloczynem jeśli ma taki klocek, dokłada go do pierwszego oraz głośno oznajmia wynik mnożenia 2 liczb ze swojego klocka jeśli nie ma odpowiedniego klocka, traci kolejkę gra toczy się dalej, aż do wyczerpania klocków DOMI u jednego z zawodników. „Dodaj lub odejmij” – ćwiczenia rachunkowe dzieci losują po 1 klocku DOMI zadanie polega na zapisaniu formuły matematycznej tak, aby wynik obliczeń odpowiadał liczbie umieszczonej na lewym polu klocka, np. 50 = 6 x 8 + 2 48 = 1 x 7 + 41 7 = 5 x 8 – 33 8 = 4 x 3 – 4 itp. „Matematyczne opowieści” czyli podejmowanie prób układania zadania tekstowego do wylosowanego klocka DOMI. Ilość klocków: 28 Ilość zadań: 56
DOMI świat SAMO
Wydawca: Epideixis
wysyłka: 48h
47,79
-19%
59,00 zł
DOMI- świat SAMO, to materiał edukacyjny służący do: stymulowania rozwoju percepcji i pamięci wzrokowej doskonalenia sprawności umysłowych takich jak np.: porównywanie, logiczne myślenie, wnioskowanie rozwijania umiejętności określania relacji wielkościowych doskonalenia refleksu i szybkości w odnajdywaniu właściwych obrazków Sposoby realizacji: Wstępne ćwiczenia spostrzegania na materiale konkretnym np. rozpoznawanie przedmiotów z najbliższego otoczenia opisywanych słownie przez prowadzącego zapamiętywanie przedmiotów ułożonych na stoliku/dywanie zabawa „Co zostało ukryte?”, „Kto zmienił miejsce?” zabawa „Co do czego pasuje?” – dobieranie w pary obrazków przedstawiających różne obiekty, np. krzesło-stół, wazon-róża, kot-myszka, pies-kość, oko-okulary, łyżka-talerz, bocian-żabka itp. przedstawiających takie same obiekty, ale różnej wielkości, np. piłeczka – piłka, drzewko – drzewo, bucik – duży but, balonik – balon itp. Warianty: Ćwiczenia doskonalące pamięć wzrokową, np.: zapamiętanie jak największej liczby nazw obiektów znajdujących się na obrazkach z SAMO i wyliczenie ich po zasłonięciu układanki „Co zabrałam?” – działanie naprzemienne prowadzący wspólnie z dzieckiem układa na stole klocki DOMI zgodnie z ustaloną zasadą dziecko zakrywa oczy, a prowadzący zabiera jeden klocek zadanie dziecka polega na odkryciu, który klocek został zabrany potem prowadzący zakrywa oczy, a dziecko zabiera jeden klocek „Co tu nie pasuje?” – działanie naprzemienne po ułożeniu klocków domina dziecko zakrywa oczy, a prowadzący zamienia klocki w ułożonym ciągu zadanie dziecka polega na odkryciu, które klocki nie pasują do siebie i położeniu ich we właściwych miejscach potem prowadzący zakrywa oczy, a dziecko zmienia ułożenie klocków. „Co robi SAMO?” – rozpoznawanie czynności wykonywanych na obrazkach przez SAMO prowadzący rozkłada na stole klocki DOMI odwrócone do dołu dziecko wybiera klocek, rozpoznaje i nazywa czynność wykonywaną przez SAMO albo dziecko pokazuje ruchem, gestami rozpoznaną czynność, a pozostałe dzieci odgadują zabawa trwa do odkrycia ostatniego klocka. „Obrazek do obrazka” – zabawa w spostrzegawczość prowadzący wrzuca do woreczka 2 zestawy klocków DOMI „SAMO” i dokładnie je miesza; dzieci siedzą w kręgu na dywanie lub wokół dużego stołu i kolejno wyjmują z woreczka dwa klocki; pozostałe klocki zostają w woreczku wybrane dziecko wykłada jeden klocek na środek dywanu lub stołu pozostałe dzieci patrzą na swoje klocki; kto pierwszy dostrzeże, że ma odpowiedni klocek, ten go dokłada dziecko, które pozbędzie się swoich 2 klocków, dobiera kolejny klocek z woreczka i nadal pozostaje w zabawie zabawa trwa dotąd, aż wszystkie klocki zostaną ułożone, a zwycięzcą zostaje to dziecko, które ułożyło najwięcej klocków. Ilość klocków: 28 Ilość zadań: 56
DOMI ukryte wyrazy
Wydawca: Epideixis
wysyłka: 48h
47,79
-19%
59,00 zł
DOMI- ukryte wyrazy, to materiał edukacyjny służący do: doskonaleniu koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci wzrokowej usprawnianiu percepcji słuchowej oraz zdolności analizy i syntezy słuchowej wyrazów wzbogacaniu zasobu słownictwa wspomaganiu początkowej nauki czytania Sposoby realizacji: Ćwiczenia i zabawy wprowadzające (wstępne), np. Dokończ słowo: prowadzący prosi o dokończenie wyrazu zaczynającego się od podanej sylaby np.: MA – ma, – ta, – rek, – lina; KO – ra, – łek, – tek, – rona Ukryta sylaba: prowadzący rozkłada zestaw obrazków zawierających w swej nazwie sylaby potrzebne do zabawy. Prosi o wybranie obrazka, w nazwie którego ukryła się np., sylaba BA (ryba, baranek, batonik) itp.\ Zaproszenie: prowadzący rozdaje dzieciom obrazki zawierające w swoich nazwach ukryte sylaby. Dzieci rozpoznają i nazywają obiekty na obrazkach, wymawiają głośno nazwy i dzielą je na sylaby. Prowadzący zaprasza do siebie dziecko z obrazkiem, którego nazwa: zaczyna się na daną sylabę kończy się podaną sylabą zawiera podaną sylabę w środku nazwy. Mały odkrywca: prowadzący wypowiada ciąg słów. Zadaniem dziecka jest uważne słuchanie i odgadnięcie, co ukryło się w wypowiedzianych słowach: miasto, ciasto, stokrotka, stopa, stonoga malina, kalina, Paulina, Halina, dolina listek, listonosz, blisko, ślisko, listwa tort, motor, torba, Batory, tornister Warianty: Rusz głową – powiedz słowo prowadzący tworzy koło z klocków DOMI odwróconych sylabami do dołu, następnie odkrywa jeden klocek, który zawiera 2 sylaby – końcową oraz początkową i wypowiada 2 słowa z tymi sylabami np. -bek; -wa: -kubek – waga kolejny klocek odkrywa dziecko i stara się powiedzieć 2 słowa z wylosowanymi sylabami; jeśli ma problem pomaga mu prowadzący sytuację powtarza następne dziecko lub ponownie prowadzący zabawa w układanie słów trwa do momentu odkrycia ostatniego klocka. Gra w domino w wersji „memory” – „Ułóż wyraz”: prowadzący układa 28 klocków DOMI w 4 rzędach po 7 klocków w rzędzie, zapisem i obrazkami do dołu dziecko odkrywa dwa dowolne klocki i dokłada je do siebie; jeśli sąsiadujące z sobą sylaby tworzą wyraz, to zostawia je odsłonięte na stole; jeśli nie tworzą wyrazu – odkłada zakryte klocki w to samo miejsce i stara się zapamiętać ich położenie kolejne dziecko odkrywa 1 klocek; jeśli pasuje do odkrytych na stole – dokłada go (z lewej lub z prawej strony), jeśli nie pasuje – odkłada na to samo miejsce gra toczy się do momentu, aż wszystkie klocki zostaną odkryte i ułożone w wyrazowego „węża” zgodnie z zasadami domina. Ilość klocków: 28 Ilość zadań: 56
1
/
2
/
3
/
4
/
5
... 62
Idź do strony:
Liczba wyświetlanych pozycji:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka